История на българската държава и право - Средновековие


Категория на документа: Право


2. Владетелят във Втората българска държава
2.1. Церемония и знаци
2.2. Основни характеристики на владетелската власт
2.3. Начини на наследяване
3. Болярски съвет
4. Народен събор
5. Органи на държавно управление
5.1. Членове на централното управление - велик логотет, протовестиарий, велик воевода
5.2. Длъжности, свързани с личността на владетеля - протокелиот, епикерний, велик примикюр
5.3. Провинциално управление - севаст, кефалия, дух, катепан
5.4. Фискални служби - практор, десеткар, винар, псар, житар, аподохатор
5.5. Военни служби - кастрофилакс, алагатор, стратор и др.
6. Административни единици
- Хори
- Катепаникиони
- Градове
- Селски общини
7. Видове данъци тежести
- Натурален десятък
- Димнина
- Волобершина
- Парпера
- Каноникон
8. Такси и ангарии
9. Глоби
10. Военно устройство на Втора българска държава

Втора българска държава:
> Покорената от Византия през 1018г. българска държава в разделена в две теми (области)
* Паристрион (Подунавието - земите на Мизия)
* България (югозападни български земи и Софийско)
> Василий 2 издава три грамоти за правата на българската охридска архиепископия
> Запазване на местното самоуправление и съществуваща данъчна система
> Промяна на натуралните данъци в парични - масови недоволства
> Избухват поредица въстания:
- 1040г. - въстание на Петър Делян с център Белград
- 1066г. - въстание на Никулица Делфин с участие на българи и власи в Тесалия
- 1072г. - въстание на Георги Войтех с център Призрен
- 1074г. - въстание на Нестор в Дръстър
- 1185г. въстание на братята Асен и Петър, което завършва с успех. Причини - добра организация, отслабена мощ на Византия

Обществено устройство на Втора българска държава:
- Основни съставки: селячество и болярско съсловие; още - градско население
> Селячество ("люде")"
- Основен поминък: земеделие, животновъдство, занаяти
- Част от селячеството е закрепостено
- Три вида рента
o Отработъчна
o Натурална
o Парична
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
История на българската държава и право - Средновековие 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.