История на българската държава и право - Средновековие


Категория на документа: Право


- Условия за съставяне на завещание
- Свидетели
- Лишаване от наследство
- Запазена част
1.4. Наследяване по закон
- Групи наследници
- Наследствени права на съпругата - различие ВЕ/СЕ
1.5. Наследникът - универсален правоприемник. Опис на наследство

Наследствено право:
* В Древността славяните не познават наследяването - колективна собственост
* Езически период - малко данни; имуществото преминава в синовете. Дъщерите не наследяват (запазен обичай); причини
* Начини на наследяване по екложното право
- По закон
- По завещание

Наследяване по завещание:
- Видове завещание - устно и писмено
- Изисквания за дееспособност; възраст 13/15г., да не е луд, глухоням, в плен, подвластен
- Изразява автентичната воля на наследователя
- Включват се и някои религиозно-нравствени напътствия
- Може да завещава и на външни ложа
- Лишаване от наследство - децата са го обидили, оскърбили, нанесли са бой
- Необходим брой свидетели - 7, 5, 3, 2
- Запазена част - 1/3 при 4 деца, 1/2 при 5 или повече

Наследяване по закон:
- Практикува се, когато няма завещание
Лишаване от законно наследство - побой, обвинение в престъпление, конспирация, магьосничество, нежелание за брак (т.6, ст.13)
- 5 групи наследници
1) Низходящи - деца и внуци
2) Родители
3) Пълнокръвни братя и сестри
4) Едноутробни и еднокръвни братя и сестри, заедно с други възходящи (баба и дядо)
5) Съребрени родственици
- При наличие на лице от предходната група, наследниците от следващата не наследяват
- Различие между СЕ и ВЕ (т.6, ст.6); ако наследователят няма наследници, но има съпруга, тя наследява половината, а останалата - държавата (ВЕ) или църквата и бедните (СЕ). Ако няма съпруга; цялото имущество в държавното съкровище (ВЕ), за църквата и бедните (СЕ).

Наследникът - универсален приемник
- Наследникът е носител на правата и задълженията на наследователя
- Смъртта на лице не погасява неговите задължения - заплатени, изпълнени от наследниците
- Опис на наследство - дължи само до размера на описаното (т.6, ст.8)
- При липса на опис - заплаща всички дългове на наследователя и ги покрива с лично имущество (т.6, ст.9, 10)

Втора българска държава

1. Втора българска държава
1.1. Начало на Втора българска държава
1.2. Структура на обществото
1.3. Съсловие във Втората българска държава
1.4. РентаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
История на българската държава и право - Средновековие 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.