История на българската държава и право - Средновековие


Категория на документа: Право


Сключване на брак:
1) Езически период:
* данни за семейното езическо право (RPN, сравн. С други славянски народи);
* Брачните обичаи показват голяма устойчивост
* Форми на сключване на брак
- Грабеж (кражба) на мома - 32 RPN
- Откупуване - 49 RPN; и до днес (роми)
- Приставане - отг. 3 RPN
* Предпоставки за сключане на брак; полигамия (отг. 51 RPN)
* Форма за сключване на брак (обручение), развод (от.96 - прелюбодеяние на съпругата).
2) Християнски период
* Нормите се съдържат главно в Еклогата
* Бракът като тайнство; моногамия;
* Годеж и венчание
* венчание - задължително във Византия от 9в. в българските земи - от византийското владичество
* годеж - взаимно обещание на мъжа и жената за сключване на брак
* условия за сключване на годеж:
- съгласие между страните и родителите
- да са християни
- липса на родство
- минимална възраст - 7г.
* Разваляне на годеж
- отлагане на брака повече от 2г. от мъжа
- икономически последици - дарове
* Условия за сключване на брак:
- наличие на брачна възраст
o 13/15г. в Еклога
o 16/18г. в Номоканон
o 18/20г. в Синтагма на Матей Властар
- Съгласие за встъпване в брак на страните и родителите
- Липса на родство - кръвно, съребрена линия (до 4та степен), сватовство, духовно (чл.7 ЗСЛ)

Основания за прекратяване на брака:
- Общи и различни за мъжа и жената
- Общи за мъжа и жената - опит за убийство и проказа
- Различни за мъжа и жената - прелюбодеяние на жената, импотентност на мъжа (Еклога)
- Според Номоканона - лудост, сифилис, 3-годишно отсъствие от дома, пиянство
- Според Синтагмата - жената ходи с др. мъже на баня, нощува извън дома, ходи на забавления; мъжът: злоупотребява с целомъдрието на жена си и др.

Отношения в семейството:
- Върховна власт на мъжа в семейството
- Жената - безгласна буква и езическото семейство; данни за положението на славянската жена - Псевдомаврикий
- След приемане на християнството - несъществени промени в положението на жената - има имущество, зестра, управлявано от мъжа
- Положение на децата - подчинено до сключването на брак; настойничество

Наследствено право
1. Наследствено право
1.1. Исторически данни
1.2. Начини за наследяване по екложно право; по завещание и по закон
1.3. Наследяване по завещание
- Видове - устно и писменоСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
История на българската държава и право - Средновековие 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.