История на българската държава и право - Средновековие


Категория на документа: ПравоПравоспособност и дееспособност:
* Правоспособност - признатата от закона абстрактна възможност едно лице да бъде субект, носител на юридически права и задължения, съществуващи по силата на обективното право
* Зависи от определение предпоставки - икономически, политически, духовни;
* В миналото правоспособността е привилегия на определен кръг лица (робовладелец, феод, свободен селянин, глава на задруга, съпруг)
В исторически аспект - не всички категории човешки личности са еднакво правоспособни
- Робовладелски период - правоспособни са робовладелците, робите - обект на правото
- Феодализъм - в задругата пълна правоспособност има дядото; в малкото семейство - бащата; жената и другите членове - ограничена правоспособност; напълно правоспособни - феодалите и свободните селяни
- Ограниченията се отнасят до възможността едно лице да оставя наследство, защита от владетелски съд и др.
* Правоспособност на чужденците:
- Уредена в грамоти и договори на български владетели: Дубровнишка грамота на Иван Асен 2; дарствена грамота на Иван Александър за венецианците; Брашовска грамота на Иван Страцимир; Договор на добруджанския княз Иванко с генуезците;
- Чужденците не са правоспособни - необходимост от специален акт;
- Права в областта на договорното право, наследяване, придобиване на недвижима собственост, съд;
* Дееспособност - признато от закона правно качество едно лице чрез лични действия да реализира своите права и задължения
* Предпоставки: от биологично, физиологично, умствено, волево, естество
* Необходимо е достигане до определена възраст, физическа и психическа зрелост
* В исторически план: зависи от пол, възраст, семейно положение, душевно здраве.
* Правоспособност е основна предпоставка за дееспособността
* Няма единна възраст за достигане до пълна дееспособност през Средновековието; различна възраст за един и същ правен акт - брак 13/15 г. Еклога 16/18г. Номоканон;
* Синтагма на Матей Властар - 18/20г. достигане до пълнолетие
* Физически недостатъци, унищожаващи дееспособността - лудост, "глухи и неми по рождение"

Ограничение на дееспособността:
- Децата и съпругата в семейството не могат да сключват правни сделки
- Неограничена дееспособност в семейството - бащата;
- Задруга - дядото може да сключва сделки след съгласие на всички пълнолетни мъже в задругата;
Дееспособност на чужденците:
- Уредени с едностранни грамоти на български владетели и междунаросни договори;
- Право да се движат из страната, да носят стоки, да купуват и продават свободно, без да плащат мит и такси, гарантира се сигурността на тях и имуществото им
- Търговците се снабдяват с грамоти и печати, а онези, които нямат - конфискация на стоките

Семейно право
1. Задругата - същност, ръководител, особености
1.2. Езически период:
- способи за сключване на брак - грабеж, откуп, приставане;
- Предпоставки за сключване на брак, обручение;
- Отношения в семейството, прекратяване на брака
1.3. Християнски период
- Годеж - условия, разваляне
- Условия и пречки за сключване на брака
- Отношения в семейството
- Развод и бракоразводни основания

Задруга:
> Голяма семейна общност
> Участват свързани с кръвна връзка семейства от различни поколения
> Няма колективна собственост и колективно наследствено владение
> Ръководител на задругата - задругарска собственост, сделки с нея (съгласие)
> Данни: Рилска грамота, обичайно-правни сборници и др.

БракСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
История на българската държава и право - Средновековие 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.