История на българската държава и право


Категория на документа: Право


история на българската държава и право

Мойсеев закон- установява се връзката м/у закон и правда (10-те Божи заповеди)-LEX DIODEUM
TABULARUM

Мисли на Ултиам - IIIвек
Правото е изкуство за справедливото и доброто:
Предписанието на правото са тези:
1.да се живее честно
2.да не се вреди другиму
3.да се отдава всекиму своето
Има група закони на паметта.
През VIв. По време на Юстиниан Велики - C.I.C (Corpus Juris Civilis)

TEMA 1
Извори и историография на Българската държава и право
I.Извори за Българската история,както гръцки така и лоатински
1.Крумовото законодателство-Гръцкият паметник ЕКЛОГА
2.След покръстването

а)Кормчия книга- паметник на номоканон

ЗКЮ-закон на Константин Юстиниан-законът е използван почти през целия османски период.
3.Еснафски кондики-Еснафската организация е подкрепена от Византия

а)Българското обичайно право се изживява късно след освобождението.Жената не е човек. Църквата е държавното право от IXв до 1945г ,а от 1945г. нататък църквата е отделена от държавата.
II.Национални доктрини-каквомислят нац. Революционери , Европа и др. Балкански народи
1.Търновската Конституция(ТК) 1879
2.1947 до 1971
3.1971 до 1991
4.1991 до

Дух и буква в Закона - тази с-ма трябв да е синхронизирана

ДУХ - нов закон

БУКВА - декларирано
Най-древните документи са Шумерските
Най-древния кодекс е Хамурапи и з апърви път поставя едно общество-Император Юстиниан

КРУМ
I.Кодифициране на законите
II.Отричане на самосъдът и въвеждане на централизирано право
III.Талианно право-око за око,зъб за зъб
IV.Начало на класовото разделение на обществото

1.След Наполеонова Европа-свобода, братство, равенство

2.През същия период текат и законите на МАНУ- LEX DIODEUM TABULARUM- това са кодефицирани закони през II - IIIв. пр.хр.
Държавното римско право в основите на гражданско-правните принципи в LEX DIODEUM
TABULARUM (LDT) са в развитие въпроси на наследственото право; семейно правоСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
История на българската държава и право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.