Истина и справедливост в правораздаването


Категория на документа: Право


 ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ

"НЕОФИТ РИЛСКИ"

ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

КУРСОВА РАБОТА

По

Обща теория на правото

На тема:

Истина и справедливост в правораздаването

Изготвил: Проверил: проф.Тенчо Колев

Забине Цветкова

Спец: Право - І курс

Редовно обучение

Група: VI

Фак. № 12100131156

гр. Благоевград

2013г.

Съдържание :

1. Увод...................................................................................................................... 3

2. Уточнение на понятията "истина" и "справедливост"..................................3

3. Същност на понятието справедливост...................................................................5

4. Справедливостта в обективен и субективен смисъл........................................7

5. Формална и неформална справедливост. Формалната справедливост в съдебната практика......................................................................................................................8

6. Решение на въпроса истина - справедливост. ................................................11

7. Заключение ........................................................................................................12

8. Източници ........................................................................................................ 12

УводСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Истина и справедливост в правораздаването 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.