Гражданскоправни науки


Категория на документа: Право
Гражданскоправни науки

Част ІІІ

Държавни изпити
2008 год.
Съдържание:

59. Основни начала на гражданския процес. Същност, видове, система.
Диспозитивно, състезателно и служебно начало. Проявление на основните начала в
различните производства и отделни техни фази…………………………………………….…………..4

60. Страни в исковото производство – понятие и видове. Процесуална
правоспособност и дееспособност. Процесуална легитимация. Процесуално
представителство …………………………………………………..…………………………….……..……15

61. Иск и право на иск. Същност на иска. Видове искове. Характеристика и
съдържание на правото на иск. Процесуални предпоставки ..…………………...…………………..26

62. Подведомственост – понятие. Подсъдност – понятие. Родова, местна и
функционална подсъдност. Правно значение на подведомствеността и подсъдността………….37

63. Предявяване на иска. Искова молба и проверка на редовността й. Правни
последици от предявяване на иска. Предмет на делото. Основание и петитум.
Правна квалификация …………………………………………………..……………………………………..

64. Разглеждане на делото. Съдебно заседание. Спиране и прекратяване на
делото……………………………………………………………………………………………………………..

65. Усложнения във връзка със страните. Другарство – понятие и видове.
Особености на съдебното решение при наличието на другарство и последиците при
обжалване му. Встъпване и привличане. Главно встъпване……………………………………………

66. Обективно съединяване на искове – понятие и видове. Насрещен иск и
възражение за прихващане. Обратен иск. Инцидентен установителен иск. Съдебно
решение при обективното съединяване на искове………………………………..……………………...

67. Доказване в исковия процес. Понятие и видове доказване. Предмет и обсег
на доказване. Тежест на доказване……………………………………………………………………………

68. Доказателствени средства – понятие и видове. Обяснения на страните.
Свидетелски показания и ограниченията им. Писмени доказателства, тяхната сила и доказателствена оспорване. Веществени доказателства. Вещи лица…………………………………..

69. Процесуални действия на разпореждане с иска. Оттегляне и отказ от иск.
Изменение на иска. Съдебна спогодба……………………………………………………………………

70. Съдебни актове. Определения и разпореждания. Обжалване на
определенията и разпорежданията. Решения. Постановява и стабилитет на
съдебното решение …………………………………………………………………………………………..Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Гражданскоправни науки 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.