Действие на нормативните актове


Категория на документа: Право


Tема 6
Действие на нормативните актове.

Действието на нормативните актове се проявява в 3 насоки:

1. Действие по отношение на времето (темпорално действие)

2. Действие по отношение на мястото (териториално действие)

3. Действие по отношение на лицата (персонално действие)

Темпоралното действие определя кога влиза в сила един нормативен акт, как действа като влезе в сила и как може да бъде спряно неговото действие. Всеки нормативен акт влиза в сила 3 дни след обнародването му в държавен весник, освен ако в него не е посочен друг срок. Срокът от 3 дни се дава за да може обществото да се запознае с нормативния акт, понякога обаче, когато правната наредба неосредствено голям брой хора може да се даде по - голям срок. Често се посочва нормативният акт,че влиза в сила в деня на обнародването му в държавен весник. При такива случаи обикновено става дума за промяна на тарифи, а не за поведение на хората. След като влезе в сила един нормативен акт действа само занапред. Обратно действие се допуска само по изключение в следните случаи:

* Изрична отмяна - в закючителните разпоредби на нормативните актове изрично се посочва кои нормативни актове се отменят изцяло или отчасти.

* Малчалива отмяна - счита се, че с издаването на новия нормативен акт се отменя старият, който има същата уредба.

* С изтичане на срока - ако нормативният акт е имал предварително определен срок на действие.

* С постигането на целите на нормативния акт.

Териториалното действие включва действие на нормативните актове:

* Върху цялата територия на страната в нейните политически граници.

* Във въздушното пространство на тази територия.

* В териториалните води на страната, определени с международен договор.

От горното правило има следните изключения. Нормативните актове действат:

* В самолети, летящи в чужди въздушни пространства с български отличителни знаци.

* На кораби, плуващи в чужде води с български флаг.

* На територията на български дипломатически представителства в чужбина.

Нормативните актове не важат върху територията на чуждите представителства у нас.

Персоналното действие на нормативните актове по принцип се отнася до всички български и чужди граждани, които се намират в страната. За български граждани, които се намират в чужбина нормативните актове се отнасят само про определени сключени споразумения.
??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Действие на нормативните актове 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.