Чистото учение за правото на Ханс Кензел


Категория на документа: Право


Чистото учение за правото на Ханс Кензел

Чистото учение- защото той има произведение,с такова име.

Ханс Кензел живее 1889-1972. Той е най-известният юрист от нашето време- австрийски евреин. Той е бил съветник на последния австрийски император. Създава прочутата виенска школа- 20те години на миналия век.

По-късно (30те години) той емигрира от Австрия и отива в Калифорния. На дълбоки старини се връща в САЩ и умира. Основните му постижения са в областта на философията и правото на ОТП, както и по конституционното право.

Той се изявява като юрист-практик. Най-голямото му постижение е чистото учение за правото. То поставя началото на нормативизма на правото. ( позитивизъм плюс философски нормативизъм)

Основното в правото за него е правната норма. От нормативната същност той създава идеята за правната система. Приема своето учение чисто, защото смята , че всичко останало е измислено и замърсява всичко друго. Учението му е изчистено от всякакви предразсъдъци- изчиства правото. Остава само нормата. На следващо място се споменава.

Правните позитивисти говорят за други неща и не се концентрират в основното- тоест в нормата.

Нормата е изводът. Тя може да съществува в съдебно решение, в договора.

Той търси нормата във всеки еди волеви опит- израз на определена воля ( волята на администрацията, на законодателя. Тя съществува сама по себе си, но за да създаде едно правило за поведение трябва да има един волеви опит.

Според него нормите образуват степенен строеж. Почва се от най-нисшата. Основната е главната, която подчинява всички останали- конституционната норма. По-долната се подчинява на по-горната. Учението на Келзен реабилитира други правни норми.

В правото не може да има разделение на правораздаване и правообразуване.

Естественото право- нормите му не са писани, не са конституирани.

Кензел не отрича напълно съществуването на естествено право, но отрича правния принцип. Той казва, че има правни принципи, които са и като норми.

От гледната точка на чистото учение за правото, режимът установен в СССР и Германия е напълно правен режим- нормативната йерархия да държи сметка на други неща.

Чистото учение е чисто, защото не се съобразява с демокрацията, политическата обстановка и др.

Какво е нормативизма в България.

Нормативизмът на келзен е бил отричан.

Кенлзен излага свои идеи за конституционното устройство, които са конституционен съд и ...

Нормативизмът е важно учение за правната наука. В науката няма крайни решения- дава етатичен характер на юридическата йерархия.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Чистото учение за правото на Ханс Кензел 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.