Българско Средновековно семейно право


Категория на документа: Право


Българско средновековно семейно право

В средновековната българска държава, до Покръстването, семейно-брачните отношения се уреждат от нормите на обичайното семейно право.Сведения за езическия брак черпим от отговорите на папа Николай I.Формите за сключване на брак са:кражба на мома,откуп и приставяне.Краденето на момата е най-древния начин за сключване на брак.То се извършва от момъка и неговата дружина (помагачи) без съгласие на родителите на момичето и без съгласието на самото момиче.Самото грабване става по различни начини като много често е използвано оръжие.Тъй като е възможно противодействие, преследване от страна на близките на отвлечената.Друга форма на сключването на брак е откупът (купуването на момата).То е обезщетение за кражбата й, с което се нанася обида на семейството и се цели избягване на кръвното отмъщение.Постепенно отупът се превръща във възнаграждение и абсолютно задължителен подарък, даван на бащата на момата (бащино право).С течение на времето родителите на момичето също започват да дават известно възнаграждение, което е обезщетение за това, че момичето не наследява част от бащините си имоти.Така се налага институтът на зестрата.Третият способ за сключване на брак е приставянето, т.е. вземането на момата с нейно съгласие, а много често и със съгласието на нейните родители.През езическия период няма достатъчно данни.Не се знае каква е възрастта, която е била необходима, както и в каква степен кръвното родство е представлявало пречка. <--Езически период
2.Християнски брак
Той се регламентира от Еклогата, Синтагмата на Матей Властар и ЗСЛ.Според каноническото право бракът на своята форма е религиозен.Християнската църква го обявява за тайнство, като той се сключва при спазване на специална форма, наречена венчание.След налагането на християнството, княз Борис I се обръща към папата да изясни значението на кръвното родство във връзки със сключване на брак.Във връзка с това папата отговаря, че не позволява човек да се жени за всяка жена.Забранява се брак между възходящи и низходящи (родители и деца).До каква степен съществува забрана за брак межу съребрени родственици папата не казва.Освен че се забранява сключването на брак между кръвни роднини, папата не разрешава и между духовни родственици.Християнската църква забранява и бракове между роднини по сватотство.Пречка за сключването на брак е и осиновяването, храненичеството и побратимяването.
3.Годеж и брак според Еклогата и ЗСЛ
Съгласно Еклогата бракът трябва да се предхожда от годеж.Той е обещание между мъж и жена за последващо сключване на брак.Той е договорно обезщетение за предстояща сватба.Годежа е действителен, ако отговаря на следните изисквания: да са християни,да са навършили 7 годишна възраст, да се постави сьглашение между тях и техните роднини и да не са запретени (психически здрави).Годежът може да се сключи писмено или устно, при което се уговарят предбрачни дарове - задатъка.Те са гаранция за последвалото сключване на брак.Средновековното писано право предвижда при разваляне на годежа "онзи който дава задатъка и не изпълни договора губи задатъка".Ако пък страната на момата поиска да развали годежа, тя дава дадения задатък в двоен размер.Ако годеникът по някаква причина отлага сключването на брак, момата е длъжна да го чака 2 години, след което нейните роднини могат да го поканят пред свидетели да сключи брак.Ако той откаже момата може да встъпи в брак с друг и да запази даровете.Ако сираци по внушение на на някого се сгодят и след това се разкаят те имат право до 15 годишна възраст да развалят годежа без наказание.
Бракът е уреден в титул 2 на Еклогата.Може да се сключи писмено и устно.За да встъпят в брак трябва да се отговаря на:
*да са християни;да са навършили определена възраст (15 жени, 18 мъже);тяхното съгласие и на техните родители.Мъжът и жената да нямат близка степен на родство.Според Еклогата кръвното родство е абсолютна пречка за сключването на брак.Родството по съребрена линия до 4 степен е пречка.Родството по сватотство също е пречка.Тези ограничения важат и за мъжете и за жените.В случай на смърт на единия от съпрузите Еклогата включва условия и за 2 брак.Ако лицето, което встъпва във 2ри брак има деца, той няма право да подари на втората съпруга от имуществото си повече от частта на едно от децата от предишния брак.Съпругата може да се омъжи повторно 12 месеца след смъртта на първия си съпруг.
4.Отношения между съпрузи и между родители и деца
За тези отношения орез езическия период се знае твърде малко.Положението на омъжената е твърде тежко.Властта на съпруга е неограничена.Той се разпорежда както със съдбата на членовете на семейството, така и с техните имоти.Християнската религия поставя жената в положение на равнопоставеност на мъжа.Тя има право да управлява имуществото и да бъде настойница на децата си при смърт на съпруга.При сключване на годеж се иска и нейното съгласие.Има право да иска развод при определени основания.Освен това според Еклогата жената има право на свое лично имущество, различно от това на съпруга (зестратата и предбрачните дарове).
За родителската власт през езическия период се знае твърде малко.Тя се установява с раждането на децата, тъй като през този период у нас е познато многоженството.Не се први разлика между децата на законната съпруга и тези на наложницата.След Покръстването законородените деца се ползват с предимство пред законните.С налагането на християнството родителската власт се дели между двамата родители.Освобождаването става след като децата станат икономическо независими.
5.Развод
Сведения от отговорите на папа Николай I.Християнството обявява брака за свещен съюз, но при наличието на определени основания.Средновековното писано право представя условия за развод, които са еднакви за двамата съпрузи и такива, които са само за единия.Общи - опит за убийство, тежка болест (проказа), изневяра на съпругата е основание за развод, но обратното не е.Жената има право да поиска развод според импотентност в продължение на 3 години.Славянската Еклога не предвижда лудостта като основание за развод.В Новоканона са предвидени 3 години отсъствие от дома на един от съпрузите, тежко пиянство на мъжа, изтезание на жената.Матей Властар посочва основания, при наличието на които мъжът може да поиска развод - когато жената, без съгласието на мъжа, ходи на баня с чужди мъже;посещава конни или други забавни игри;гуляе с други мъже;нощува извън семейното жилище (но ако е при родителите си не е основание за развод).Съпругата може да прекрати брака, когато съпругът злоупотребява с нейното целомъдрие или я склонява да прелюбодейства.Бракът може да се прекрати ако съпругата или съпруга са взети в плен за повече от 3 години.Съпрузите не могат самоволно да се разделят без съд и съдебно решение.
ЗСЛ - основание за развод - опит за убийство на единия.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Българско Средновековно семейно право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.