Авторски и сродни права в музиката


Категория на документа: ПравоОсновното правно средство за лицензиране на малки права е банкетната лицензия. По правило тази лицензия оторизира ползвателите да използват всяко музикално произведение от световния репертоар за целите на лицензията и в рамките на периода посочен от нея.

Стойността на възнагражденията зависи и от честота на разпределенията, и от точността на прехвърляне на възнагражденията дължими на авторите и другите организации. Чл. 9 от закона - образец гласи "всяка от договарящите организации ще превежда на другите сумите, които се дължат по условията на договора, както и когато разпределението се прави между нейните собствени членове най- малко веднъж годишно. Изплащането на тези суми ще се прави в рамките на 90 дни след всяко разпределение".

Изпълнителите имат изключителното право да разрешават срещу възнаграждение възпроизвеждането на записа от техните изпълнения върху звукови и видео носители, тяхното разпространение, публично изпълнение, излъчването и предаването на записа. Възнагражденията се определят в зависимост от използването на изпълненията в програмите на радиата и телевизиите.
7. Колективно управление на музикални произведения в България

В България компанията, управляваща публично изпълнение и механичен запис, е Музикаутор.

Музикаутор е дружество на композитори и автори за управление на авторски права при публично изпълнение и механичен запис. Създадено е през 1992 г. от 104 български композитори и автори в София.

Представлява повече от хиляда и двеста български творци и авторите от над 90 страни в света по силата на двустранни договори за взаимно представителство с 39 сродни авторски дружества от чужбина.

Музикаутор е дружество за колективно управление на авторски права. Той разрешава от името на творците, които представлява, публичното изпълнение, излъчването или възпроизвеждането на произведенията им под формата на запис, договаря се с потенциалните ползватели размера на авторските възнаграждения за използването на произведенията, събира тези възнаграждения и ги разпределя между носителите на права.

Всеки автор, който желае да се присъедини към Музикаутор трябва да подаде молба до Управителния съвет и да подпише договор с дружеството, за да му предостави управлението на своите права за публично изпълнение и механичен запис.

В България разрешението за публично изпълнение на живо и чрез запис за излъчване по безжичен път или предаване чрез кабел или друго техническо средство се дава писмено от автора.

При разрешаването за публично изпълнение се сключват два договора. Първият е между ОКУП и автора. Този договор се сключва от момента, когато авторът е бил приет като член на организацията. Вторият договор е между ОКУП и ползвателят. За България ОКУП е "Музикаутор".

Всички стопански субекти на територията на България, които осъществяват публично изпълнение на звукозаписи или музикални видеоклипове, медиите, които осъществяват радио и телевизионна дейност, следва да уреждат сродните продуцентски и изпълнителски права. Според закона за авторско право и сродните му права музикалните продуценти могат да членуват в ОКУП. Най- голямата действаща ОКУП на територията на България е Дружество за колективно управление на продуцентски права - Профон. Членовете й са прехвърлили на договорно основание на Профон правото да договаря условията за използване, да събира дължимите за това възнаграждения и да ги разпределя в съответствие със Закона, Устава и вътрешните правила за разпределение.
Законът за авторско право и сродните му права постановява, че продуцентите на звукозаписи и записи на музикални аудио-визуални произведения и артистите изпълнители имат право на възнаграждение за вторичното използване на техни записи.

8. Музика в интернет

В днешно време огромно място в живота ни и в начина, по който консумираме музика заема Интернет. С удобството, което предлага на потребителя, да намира желаното съдържание и да го използва в удобно за него време и място, интернет измества радиото и телевизията като източник на забавление, в това число и на слушане на музика. Бързият достъп до множество файлове, тяхната компактност спомагат за това дигиталните технологии - компютрите и мобилните устройства, да заемат все по-голям дял в потреблението на музика, за сметка на материални носители като дискове, аудиокасети и др.

Но лесното копиране на информация в дигитален формат води до много лесно и ширещо се нелегално използване, споделяне и дистрибуция на музика. Веднъж създаден аудио файлът може да бъде лесно копиран и разпространен, независимо от средствата за защита. Така нареченото "пиратство" е световен феномен и тема на широко обсъждане. И все пак, преди всичко - едно незаконно действие, което ощетява авторите, изпълнителите и продуцентите на музикални произведения. Създаденото от тях съдържание се разпространява и използва свободно в интернет пространството, без те да получават дължимото за това възнаграждение.

Дигиталните технологии и интернет правят възможна появата на нови услуги, предоставящи различен начин на ползване в зависимост от потребителските нагласи: даунлоуд, стрийминг, видео и др. Съществуват дори безплатни легални начини да се слуша музика онлайн, при които автори, изпълнители и продуценти биват възмездени, благодарение на приходите предоставящите музиката сайтове от реклами на сайта им.

Единият от първите появили се начини за слушане на музика чрез компютър е даунлоудът (сваляне). При него се заплаща свалянето на музикално произведение от интернет на домашния компютър или друго устройство в дигитален формат, като файл, най-често с разширение .mp3.

Копирането на преносими устройства и споделянето му с други лица е нарушаване на авторските и сродните права на автори, изпълнители и продуценти. Такова разпространение е и записването на дискове, които се използват от друго лице, прехвърлянето на друг компютър и др.

Основни доставчици на услугата даунлоуд в световен мащаб са iTunes, Google Music, Amazon и др. При тях най-често се намират песни, издадени от големите музикални компании, известни поп и рок заглавия. Цените в тези сайтове се определят от сайта дистрибутор и процентът отчисление, който получава всеки един участник в създаването на произведението, са предварително зададени.

Копирането на песни на други звуконосители е наказуемо, но трудно доказаемо престъпление. Е края на 90-те години на мода бяха пиратските касети, които се доближават до оригинала, но са записани след сваляне от интернет или чрез копиране от оригиналните издания. Почти във всеки магазин, в който се предлагат музикални произведения по това време има пиратски албуми. Това ощърбява авторите, защото не им се плащат правата върху песните, а тези които продават албумите прибират цялата печалба за тях.
9. Лицензиране на музиката в интернет

Музикалният онлайн-бизнес се разпростира върху две дейности: даунлоуд - прехвърлянето на музикални произведения до крайния потребител в предварително запаметен вариант, както и т. нар. стрийминг - предаване на музикални произведения в реално време. При стрийминг се прехвърлят данни в пакети до компютъра на крайния потребител и там се запаметяват междинно в краткотраен буфер.

Правото на авторите да изключват трети лица от правото на ползване на защитеното произведение цели за ползването на правата върху произведението да се добива отплата. Авторите не са способни сами да продуцират произведенията, тогава се намесват издателствата, които управляват правата за размножение и разпространение. Затрудненията, които пречат на ефективното управление на правото за изпълнение от автори и издатели, са били основната причина за организирането на авторите в дружества за колективно управление на авторски права.

На 16.11.2000 г. Международната федерация на звукозаписната индустрия (IFPI) предава на Европейската комисия екземпляр на Споразумение за сътрудничество между дружествата за колективно управление на правата на звукозаписните продуценти чрез предоставяне на лиценз за едновременно предаване с оглед на една отрицателна атестация. Чрез това споразумение се регламентира използването на музика в интернет.

Докато звукозаписната индустрия се стреми да развие модел за легално ползване на стрийминг-услугите, стрйминг-пиратството се приспособява много добре към технологичния напредък и дори просперира при новите възникнали възможности. През 1999 г. в САЩ се развива софтуерът Streambox VCR, чрез който се свалят отделни звукозаписи от продължително предаване на Real- und Windows Media стриймове. Междувременно се предлага и софтуер в интернет, който в стриймове заобикаля механизмите за защита от копиране. Ако потребителят свали дадена песен от обменните борси, той може да я прослуша и след това да я изтрие от твърдия диск. Запази ли я, това се обозначава като даунлоуд. Ако не го направи, а само слуша песента онлайн, е стрийм.
Друга форма на пиратството е споделянето на карти: дадена карта, придобита законосъобразно, позволява услугата да се пренасочва и към други потребители по безжичен път или чрез технологията за достъп WiMAX. Най-често се касае за пренасочване с търговски характер. Свързаният с тази форма на пиратство проблем се стои в трудността по усвояване на нарушението, за което е необходим специализиран полицейски персонал.
10. Скандалът "Лорейн"Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Авторски и сродни права в музиката 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.