Анализ на разпоредбите на спогодбата между Република България и Федерална Република Германия


Категория на документа: Право


Тази разпоредба дава възможност, когато едната държава има публично вземане което подлежи на принудително изпълнение да бъде възложено за събиране на компетентните органи на другата държава. Това публично вземане се събира от тази друга държава в съответствие с разпоредбите на нейните закони, приложими към принудителното изпълнение и събирането на нейните собствени данъци, както ако публичното вземане беше публично вземане на тази държава.
Чл. 27. Процедурни правила за облагане с данъци при източника

Удържането на данък при източника в размерите, предвидени в нейното вътрешно законодателство, не е ограничено от разпоредбите на тази Спогодба. Данъкът, удържан при източника, се възстановява по молба от данъкоплатеца, ако и доколкото той е намален по тази Спогодба или престане да се налага. Молбите за възстановяване трябва да се подадат до края на четвъртата година, следваща календарната година, в която данъкът при източника е наложен върху дивиденти, лихви, авторски и лицензионни възнаграждения или други елементи от доходи.
Чл. 28. Прилагане на спогодбата в особени случаи

Тази Спогодба недопуска едната договаряща държава да е ограничена при прилагането на своите вътрешни законови разпоредби за предотвратяване отклонението или заобикалянето на облагането с данъци.

Чл. 29. Членове на дипломатически представителства и консулски служби

Разпоредбата уточнява, че данъчният статут на дипломатите и консулскиту служители не е предмет на Спогодбата.
Чл. 30. Протокол

Към тази Спогодба има сключен протокол.
Чл. 31 - 32. Влизане в сила и прекратяване

Тази Спогодба подлежи на ратификация. Спогодбата влиза в сила в деня на размяна на ратификационните документи и ще се прилага в двете държави. По отношение на данъците прилагането и не започва от този момент, а от първия ден на данъчната година, следваща годината на влизането в сила на Спогодбата.

Спогодбата е сключена за неопределен период от време. Прекратяването и е свързано с определени изисквания и правила. В период от 5 години от влизането и в сила тя неможе да се прекратява. След изтичане на този период всяка държава има право да предприеме действия за прекратяването и. Прекратяването има сила от началото на данъчната година, следваща тази, през която е извършено.

??

??

??

??

Стр. 2 от 11

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на разпоредбите на спогодбата между Република България и Федерална Република Германия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.