Административно правни основи на социалната сфера "Социално подпомагане по отношение на децата"


Категория на документа: Право


2.Дирекция "Социално подпомагане".
3. Държавна агенция за закрила на детето.

Закон за семейните помощи за деца :

Според този закон във Втора глава- "Семейни помощи при бременност , раждане и отглеждане на деца" , са отбелязани едни от най - важните точки , които са свързани с :
-Когато дохода на бременна жена е по- малък или равен на дохода на член от семейството, тя има право на еднократна помощ ;
-При раждане на живо дете майката има право на еднократна помощ ;
- Майка , която е осиновителка има право на еднократна помощ за отглеждане на близнаци ;
- До навършване на 20 години детето има право на месечна помощ при завърпване на средно образование ;
-Отпускат с месечни помощи при навършване на 1 година на детето.

* Правелник за закона за семейните помощи за деца :
Според него право на месечна помощ имат право деца , които са на разведени родители и при самия развод между родителите самите помощи за детето се предоставят под формата на пари или на социални до навършване на пълнолетие.

Закон за закрила на детето :

Според -закона за закрила на деца с изявени дарби и свързан с насърчаване и подпомагане на творческите заложби на децата , предоставяне и осигуряване на възможности за влизане в спортни училища и училища по изкуствата , стимолиране и мотивиране с помощта на стипендии.

Използвана литература:

http://www.bg-ikonomika.com/2012/09/60.html ;

government.bg/normativna-uredba/zakoni/socialno-podpomagane / ;

http://lex.bg/bg/;

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Административно правни основи на социалната сфера "Социално подпомагане по отношение на децата" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.