Административна принуда. Принудителни административни мерки.


Категория на документа: Право
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

специалност "Право"

КУРСОВА РАБОТА
НА ТЕМА

Административна принуда (Административни наказания и принудителни административни мерки)

СОФИЯ
2014г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

1.Административна принуда - особености, видове , субекти на административната принуда

2. Административно наказание

2.1 Определение

2.2 Видове административни наказание

- обществено порицание - чл.14 на ЗАНН

- глоба - чл.15 на ЗАНН

- временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност - чл.16 на ЗАНН

- имуществени санкции - чл.83 на ЗАНН

- други административни наказания , конфискация

2.3 Специална и генерална превенция на правото в административното наказание

2.4 Определяне и индивидуализиране на административни наказания - чл.27 на ЗАНН

3. Принудителни административни мерки (ПАМ)

3.1 Понятие и същност на принудителната административна мярка - раздел III , чл.22 и 23 от ЗАНН. Разлики между административно наказание и принудителна административна мярка.

3.2 Правна уредба на ПАМ

3.3 Видове ПАМ

- превантивни (примери)

- преустановителни (примери)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Административна принуда. Принудителни административни мерки. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.