Категория "Право"


Категория на документа: Документи по Право
Файл ГПП Започва:Лекции Завършва:владението Страници:151 Лекции по гражданско процесуално право, изнесени от доц.д-р Валентина Попова на 28,29,30 31 август и на 4,5,6,7 септември 2010 година в зала 6314 на Югозападния университет" Неофит Рилски"в Благоевград Доцент в Софийския университет.Води лекциите по граждански процес със специалност-принудителното изпълнение в несъстоятелност.На задочниците в СУ преподава граждански процес.От Благоевград е,но отдавна живее и работи в столицата.Ще има нов

Категория на документа: Документи по Право
45. Организация на съдебната власт в Княжество България * Седебната власт се организира като независима от изпълнителната и законодателната власт, които у нас според ТК не са разделени стриктно. * Закон за устройството на съдилищата (ЗУС) - II ОНС го приема през 1880г. Според него правораздаването се осъществява от съдебни учреждения, които са: > мирови съдии; > окръжни съдилища; > апелативни съдилища; > Върховен касационен съд (ВКС) * През 1887г. се приема Закон за селско-общинските съдове. Се

Категория на документа: Документи по Право
Търговско Право Един въпрос от конспекта !. Обща харакеристика на търговското право Търгов Право се заражда на определен етап от развитието на обществено икономическите отношения неговата поява се обуславя от засиленият стокообмен през времето на средновековието - 10век . Развитието на тп у нас започва едва след освобождението през 1897г. у нас е приет първият търговски закон . След национализацията 1947г. практическото значение на тп у нас отпада, като през този период е отменено и старот търг

Категория на документа: Документи по Право
Крумово законодателство Създаденото по времето на хан Крум държавно законодателство е известно като Крумово законодателство .То е първото достигнало до наши дни официално законодателство и единственият писмен правен паметник от езическия период. Крумовото законодатество е създадено в началото на IХ век .Сведения за него дава византийския лексикограф Свидас,които го включва в своя Лексикон създаден през втората половина на Х век. За Крумовото законодателство е писано много.По голямата част от ав

Категория на документа: Документи по Право
Тема № 1 - Същност на ГП-с: защита - санкция; динамичен факт.състав; правоотношение ГП-с е средство за защита с/у незаконосъобразното развитие на гражд.правоотн-я и цели да възстанови законосъобразното им състояние. Незак.съобразно развитие е налице: * правен спор - външно проявено противоречие на правните твърдения на насрещните субекти. Правният спор отнема на правото качеството му на безспорно и го превръща в спорно. Две са проявните форми на правния спор: - неоснователно отричане на право,

Яндекс.Метрика
92 92 100 100