Особени случаи на служебно правоотношение


Категория на документа: Право


Длъжност
Зата; титуляра отсъства
Функции без длъжност
Заета; титуляра отсъства
свободна
Съгласие
да
не
не
да
Срок
До завръщане на титуляра, без ограничение
45 дни за календарна година
До 3 месеца
До 6 месеца
Заплата
Като за длъжността
По-голямата от двете
+50% от заплатата на замествания
Моята + 50% от минималната основна заплата за длъжността
Вид СПО
Срочно; основно
Срочно; допълнително
Срочно; допълнително
Срочно за 6 месеца; допълнително

Чл.81а
Преминаване в друга администрация
Чл.81 б
Временно преминаване
Изисквания към държавния служител
Да е държ служител; да е преминал изпитателния срок; да има вс изисквания
Да е ДСл, да е преминал изпитателния срок; не по чл.15
Споразумение
Предложение от 3те страни
Предложение от 3те страни
Заповеди
1. за назначаване
2. 2. за освобождаване
1. за преместване
СПО
1 правоотношение
2 правоотношения


Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Особени случаи на служебно правоотношение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.