Особени случаи на служебно правоотношение


Категория на документа: Право


съответствие с изискванията за длъжността
постигане на писмено съгласие - страните на споразумението за преминаване в друга администрация са държавния служител и органите по назначаването на 2те администрации; трябва да е в писмена форма и да включва въпросите, по които страните трябва да постигнат съгласие. Тези въпроси са идентифициране на държавния служител с неговите имена, посочване на длъжността, на която преминава в другата администрация и от кога (дата)
• особености
прекратяване на правоотношението след връчване на заповед за новото назначение - сключеното споразумение между 3те страни не е основание за възникването на новото служебно правоотношение, затова след сключване на споразумението се издава заповед за назначаване в новата администрация и се издава заповед за прекратяване на правоотношението в досегашната администрация, като с оглед защита на правата на служителя заповедта за прекратяване на досегашните служебни правоотношения се издава след като е издадена и връчена заповедта за назначаване в новата администрация
назначаване без изпитателен срок

Временно преместване в друга администрация чл.81б
• предпоставки
статут на държавен служител
преминат изпитателен срок
съответствие с изискванията за заемане на длъжността
постигане на писмено съгласие - за длъжността, основната заплата и за срока
• срок - до 4 години
• предсрочно прекратяване - по искане на служителя и по искане на новия орган. Когато изтече договорения срок служителят се връща на предишната си длъжност
от служителя или
от ръководителя на приемащата администрация (има 2 СПО)

Изпълняване на длъжност в
институция на ЕС
чл.81в - един вид международна мобилност
• като национален експерт - докато работи като национален експерт, той продължава да си получава цялата брутна заплата + заплатата на експерт
предпоставки
да работи в момента като ДСл
особености - имаме изменение на СПО, което засяга органа по назначаване като една от страните по СПО. Не става въпрос за персонална смяна на органа по назначаване, а за промяна като вид орган на власт
до 4 години
1/2 от брутната месечна заплата
заплата в ЕС
назначаване на заместник

• на собствено основание
неплатен отпуск 1 година

Запазване на правоотношението при преобразуване на администрацията чл.87а
• същност - представлява принципа на стабилитет
• приложно поле
• преобразуване на администрация - променя се нейният вид, но се запазва правоотношението на всички
промяна вида на администрацията
създаване на нова администрация чрез сливане на две или повече администрации
вливане на една администрация в друга
създаване на две администрации чрез разделяне на една съществуваща администрация
• преминаване на дейност от една администрация в друга
• преминаване на дейност от закрита администрация в друга

Чл.15
Заместване
Чл.83
Служебна необходимост
Чл.84
Краткосрочно заместване
Чл.16
Вътрешно съвметителствоСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Особени случаи на служебно правоотношение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.