Особени случаи на служебно правоотношение


Категория на документа: Право


съгласие на ДСл
• характеристика
допълнително СПО
съвместяване на две длъжности
допълнително заплащане - 50% от минималния размер на заплатата за длъжността
срочно - до 6 месеца

Служебно правоотношение при непълно работно време чл.16а
• предпоставки
свободна длъжност - няма титуляр
работа за част от законоустановеното време
съответствие с изискванията на длъжността
незадължителност на конкурса - конкурс задължително се провежда, когато служителят, назначен на непълно работно време няма правни норми, които да определят минимален или максимален размер за работата на част от законно установеното време
• характеристика
права и задължения като при редовно СПО
особености по отношение на заплата, отпуски и служебен стаж
• задължителен конкурс при:
преназначаване
промяна от непълно на пълно работно време

Преместване поради служебна необходимост чл.83 -наличие на служебна необходимост

• длъжността е в същата администрация

• не трябва съгласие на служителя

• няма изискване за ранг

• срочно - до 45 дни в годината

• получава се по-голямата от двете заплати

Краткосрочно заместване чл.84
• длъжността е в същата администрация

• титулярът отсъства

• не трябва съгласие на служителя

• няма изискване за ранг

• срочно - до 3 месеца

• при заместване повече от 1 месец
+ 50% от заплатата на замествания

Преминаване в друга администрация чл.81а - мобилност, специализиран ред, по който един държавен служител може да заеме длъжност в друга администрация. Трябва в момента да е държавен служител (ако преди 10год е бил не важи)

• предпоставки
статут на държавен служител
преминат изпитателен срокСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Особени случаи на служебно правоотношение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.